top of page

Sjaak Smetsers

Het leven van Sjaak Smetsers (1954) is een leven van 'zijn' in plaats van 'worden'; onvoorwaardelijke overgave aan het moment. Voor Smetsers zijn dat geen loze kreten of holle frasen, maar uitgangspunten van waaruit hij kunst maakt. Daarbij speelt zijn positie in het hedendaagse tijdsgewricht een belangrijke rol. Elke levende kunstenaar maakt tenslotte deel uit van de samenleving en leeft in het hier en nu. Geen enkele kunstenaar kan om plaats en tijd heen. Smetsers is zich daarvan bewust, zoals hij ook doordrongen is van het feit dat een mens bij het invullen van plaats en tijd naar eigen inzichten kan handelen. Dat is ultieme vrijheid. En hoe, het lijkt wel of hij iets in te halen heeft! Bijna dagelijks is hij te vinden in zijn goed geoutilleerde atelier "Moeëjen Daag" (Mooie Dag), en leeft zich uit in materialen als glas, brons, koper, cortenstaal en soms keramiek. Hij lijkt een onuitputtelijke bron van inspiratie gevonden te hebben, maar zijn beelden ontstaan ook vanuit zijn vastberadenheid en zijn grote kennis van materialen en techniek uit zijn oude beroep.

bottom of page